Casa de Baile tantsukursuste tasemete kirjeldused

Allpool olevad kirjeldused aitavad sul valida oma tasemele sobivat tantsutrenni või tantsukursust täiskasvanutele. Kuna inimesed on erinevad, siis kirjeldatud ajalised kriteeriumid ei ole kivisse raiutud, vaid pigem umbkaudseks orientiiriks oma taseme määramisel.

Algajad ehk tase I

Algajate kursusel algab tantsuõpetus päris nullist.

Tunnis osalemiseks ei ole tõesti vaja mitte mingisuguseid eelteadmisi ega kogemusi ei salsast ega tantsust üldiselt.

Ainsaks eelduseks on kaks jalga, hea tuju ja soov nautida tantsimist! Tundides õpetatakse põhisamme, korrektseid juhtimise-järgimise tehnikaid, tantsuhoiakut, muusika kuulmist ja lihtsamaid kombinatsioone.

Leia endale sobilik algajate tantsukursus.

II tase

II taseme trennidesse on oodatud kõik, kes on läbinud meie algkursuse või varem tantsimisega tegelenud ning need, kes on salsa algtõdede ja põhisammuga juba kokku puutunud.

II taseme õpilased on tavaliselt läbinud kahekuulise kursuse (16 tundi). Nad tunnevad kõiki põhisamme ning baastehnikaid, kuid ei pruugi neid veel väga korrektselt sooritada ;)

Tunnis õpetatakse lihtsamaid tantsukombinatsioone, tantsuhoiakut ning kinnistatakse juhtimise ning järgimise tehnikaid.

Leia endale sobilik II taseme tantsukursus.

III tase

III taseme trennidesse on oodatud kõik, kes on läbinud meie II taseme kursuse või on mujal salsaga  veidi pikemalt kokku puutunud.

III taseme õpilased on tavaliselt läbinud neljakuulise koolituse (32 tundi). Nad tunnevad hästi kõiki põhisamme ning baastehnikaid, suudavad (tavaliselt) tantsida muusikasse ning sooritada ka keerukamaid kombinatsioone.

Tunnis õpetatakse keskmise keerukusastmega tantsukombinatsioone, kinnistatakse juhtimise ning järgimise tehnikaid, pööratakse tähelepanu stilistika elementidele.

Leia endale sobilik III taseme tantsukursus.

IV tase

IV taseme trennidesse on oodatud kõik, kes on läbinud meie III taseme kursuse või on mujal selle tantsuga kokku puutunud ning ka pidudel tantsimas käinud.

IV taseme trennis lihvitakse juba õpitud tehnikaid sujuvamaks ning hakkab välja kujunema isiklik stiil. IV taseme õpilased peaksid olema läbinud 6-kuulise kursuse (40 tundi) ning omama pidudel vabatantsu kogemust.

Tunnis õpetatakse keskmise keerukusastmega tantsukombinatsioone, kinnistatakse juhtimise ning järgimise tehnikaid, pööratakse tähelepanu stilistika elementidele.

Vaata IV taseme ja kesktaseme tantsukursuste valikut.

Kesktase I ja II

Kesktaseme trennis osalejal peab hästi selge olema tantsu põhisamm ning ta peab suutma korrektselt rütmis tantsides teha erinevaid keerukamaid tantsukombinatsioone.

Kesktaseme trennidesse tulijatel on vähemalt 8-kuuline tantsukogemus. Kesktasemetel edasiliikumine on individuaalne ega ole ajaliselt määratletud. Vajadusel moodustatakse erinevatest kesktasemetest grupid I ja II.

Tunnis õpetatakse keerukamaid tantsuelemente ja kombinatsioone, pööratakse tugevamat rõhku stilistika elementidele, korrektsele tehnikale ja musikaalsusele.

Vaata IV taseme ja kesktaseme tantsukursuste valikut.

Edasijõudnud

Edasijõudnute trennis osalejatel peaks olema minimaalselt 2-aastane tantsukogemus antud stiilis. Tantsija on võimeline tantsupõrandal improviseerima ning vabalt erinevaid tantsuelemente kombinatsioonideks kokku sobitama. Edasijõudnud tantsija ei tantsi rütmist mööda, valdab hästi tantsu baaselemente ning juhtimise-järgimise võtteid.

Tunnis õpetatakse keerukaid tantsukombinatsioone, musikaalsust ja tantsustilistikat.